Bolagsstyrning

Företagsledning

Ledningsgruppen består av av VD, kontorscheferna i Kiruna, Örnsköldsvik, Sundsvall/Härnösand, Stockholm, VD KLT konsult AB, VD pidab AB, VD SiteBase samt VD:s assistent. Gruppen behandlar frågor som rör den övergripande affärsverksamheten, bolagets ekonomi, kvalitetssystem, rekrytering, marknadsaktiviteter och övrig information om företaget.

Robert Bylin

Vice VD
Kontakt

Ylva Larsson

VD-assistent
Kontakt

Jan Östman

HR-chef
Kontakt

Johan Westman

Projektchef
Kontakt

Mats Karlsson

Affärsenhetsansvarig
Kontakt

Daniel Zakrisson

Affärsenhetschef, Projektledare
Kontakt

Daniel Thorin

Affärsenhetschef, Projektledare
Kontakt

Per Forsbring

VD, pidab AB
Kontakt

Jörgen Lindström

VD, KLT Konsult AB
Kontakt

Anton Dahlqvist

VD, Eurocon SiteBase AB
Kontakt