Bolagsstyrning

Företagsledning

Ledningsgruppen består av av VD, samtliga affärsenhetschefer, VD KLT konsult AB, VD pidab AB, VD SiteBase, VD Eurocon Sydväst samt VD:s assistent. Gruppen behandlar frågor som rör den övergripande affärsverksamheten, bolagets ekonomi, kvalitetssystem, rekrytering, marknadsaktiviteter och övrig information om företaget.