Finansiella mål

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock ska hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent.

Finansiella mål
Målet är att EBITA-marginalen ska överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent.

Expansionsmål
Eurocons mål är att öka omsättningen med 10 procent per år.  Expansionen skall göras med bibehållen lönsamhet och skall ske genom organisk tillväxt och förvärv.

Beställ rapporter

För att beställa tryckta rapporter maila till Ylva Larsson ylva.larsson@eurocon.se