Finansiella rapporter

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2021, 24 februari 2022
Årsredovisning 2021, 31 mars 2022
Delårsrapport januari-mars 2022, 11 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 2022, 25 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022, 3 november 2022