Finansiella rapporter

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké 2022, 23 februari 2023
Årsredovisning 2022, 31 mars 2023
Delårsrapport januari-mars 2023, 11 maj 2023