Ägarstruktur

2022-12-30

Namn

Antal aktier

Kapitalandel, %

Röstandel, %

Ann-Louise Löfdahl

4 463 317

10,2

10,2

Försäkringsbolaget Avanza Pension

3 653 807

8,4

8,4

Nordea Småbolagsfond Norden

3 158 319

7,2

7,2

Christer Svanholm

1 840 459

4,2

4,2

Ulf Rask

1 799 920

4,1

4,1

Johan Westman

1 494 825

3,4

3,4

Fredrik Forsgren

1 452 985

3,3

3,3

Nordea småbolagsfond Sverige

1 158 070

2,7

2,7

Peter Johansson

1 102 585

2,5

2,5

Mikael Lindqvist

1 003 542

2,3

2,3

Övriga aktieägare

22 499 450

51,7

51,7

Totalt antal aktier

43 627 279

100

100

Aktiekapital

  • År
  • Ökning av Transaktion
  • Ökning av antal aktier
  • Ökning av aktiekapital
  • Aktiekapital
  • Aktier
  • Teckningskurs
  • Tecknat belopp
  • Kvotvärde
  • Augusti 2007
  • Bolagsbildning
  • 1.296.000
  • 129.600
  • 129.600
  • 1.296.000
  • 0,1
  • 129.600
  • 0,1
  • Augusti 2007
  • Apportemission
  • 31.100.000
  • 3.110.000
  • 3.239.600
  • 32.396.000
  • 0,1
  • 3.110.000
  • 0,1
  • December 2007*
  • Emission
  • 1.203.005
  • 120.300
  • 3.359.900
  • 33.599.005
  • 1,77
  • 2.129.318
  • 0,1
  • Juni 2010
  • Riktad emission
  • 3.118.639
  • 311.864
  • 3.671.764
  • 36.717.644
  • 1,1
  • 3.430.503
  • 0,1
  • Juni 2010
  • Riktad emission
  • 134.180
  • 13.418
  • 3.685.182
  • 36.851.824
  • 1,77
  • 237.499
  • 0,1
  • Juli 2011
  • Riktad emission
  • 1.276.579
  • 127.658
  • 3.812.840
  • 38.128.403
  • 1,9
  • 2.425.500
  • 0,1
  • Juni 2012
  • Riktad emission
  • 2.305.084
  • 230.508
  • 4.043.349
  • 40.433.487
  • 1,1
  • 2.305.084
  • 0,1
  • Oktober 2013
  • Riktad emission
  • 810.810
  • 81.010
  • 4.124.430
  • 41.244.297
  • 3,7
  • 3.299.997
  • 0,1
  • April 2014
  • Riktad emission
  • 217.830
  • 21.783
  • 4.146.212
  • 41.462.127
  • 3,5
  • 762.405
  • 0,1
  • November 2016
  • Riktad emission
  • 365.152
  • 36.512,2
  • 4.182.728
  • 41.827.278
  • 4,95
  • 1.807.502
  • 0,1
  • Oktober 2017
  • Apportemission
  • 900.000
  • 90.000
  • 4.272.727,9
  • 42.727.279
  • 6,75
  • 900.000
  • 0,1
  • November 2019
  • Kvittningsemission
  • 900.000
  • 90.000
  • 4.362.727,9
  • 43.627.279
  • 7.10
  • 900.000
  • 0,1