Guldklubban till Eurocons ordförande Marie Berglund i klassen onoterade bolag

Igår mottog Marie Berglund pris för sitt utmärkta ordförandeskap. Utmärkelsen delades ut av H.K.H Prins Daniel på Grand Hotel i Stockholm.
Efter flera år som styrelseledamot övertog Marie Berglund 2015 ordförandeklubban i Eurocon Consulting AB, ett snabbväxande och lönsamt konsultföretag med inriktning mot innovativa automationslösningar för bland annat skogsindustrin.

Som ordförande har Marie Berglund varit pådrivande för en fortsatt snabb expansion av affären, både inom befintliga branscher och genom en breddning mot nya områden. Med grund i sin erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag har hon samtidigt drivit fram en professionalisering av styrelsen, bland annat i form av ökad betoning av de strategiska frågorna, en utvecklad ekonomirapportering och införandet av ett revisionsutskott, som tillsammans lett till en väsentlig effektivisering av dess arbete.

Här kan du läsa hela motiveringen och se en intervju med Marie:

Pristagare 2018