Protokoll från årsstämma den 25 juni 2020

Protokoll från årsstämma den 25 juni 2020