Eurocon har fått uppdraget att projektera installationer vid batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå

Uppdraget omfattar projektering för fas 1, systemhandlingar i huvudsak för allmän kraft och belysning, tele, ventilation, värme och sanitet, sprinkler, kylcentral samt styr och övervakning.

Arbetet kommer att sysselsätta ca tolv ingenjörer under fas 1 och har ett ordervärde om drygt 6 MSEK.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Market, för offentliggörande den 25 oktober 2018.

Vill du veta mer?

Peter Johansson