Verkstad

Att vara autofokuserade är för oss att greppa kundens hela behov.

Snabbt, rätt och effektivt
I vår automatiserade värld hänger det på tusendelen av en millimeter för att få störningsfri drift. På Eurocon har vi djup kunskap i konstruktionslösningar och programmering för branscher som livsmedel, sjukvård, läkemedel och miljöteknik. 

Levererar hela konceptlösningar
Eurocon levererar hela konceptlösningar för kunder som ska ta fram en ny produkt, bygga ett nytt processteg eller bygga om en befintlig maskin. Man är med på hela resan, från diskussion och brainstorm till färdig produkt.

 

Vill du veta mer?

Göran Slätt