Skog

För oss är det ren biologik att ligga i framkant när det gäller det allra senaste kring skogens råvaror och produktion.

De många träden. De stora skogarna.
Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter och förädlingen fortsätter. På Eurocon är vi med och effektiviserar, säkrar och optimerar processerna. Våra ingenjörer har rötterna i myllan och huvudena på skaft. Skogsindustrin är vårt hjärta.

Om skogen
Vi har bränt den i masugnar för järnproduktion. Vi har sågat den till timmer för att bygga hus. Vi har kokat den till massa och gjort papper av den. Inför varje ny epok har vi oroats för att den alldeles ska ta slut – skogen. Men nu står den här igen och aspirerar på huvudrollen i det nya biosamhället. I visionen om det nya biosamhället är bioraffinaderierna de goda, gröna jättarna. Man trycker in ved och andra växtdelar på ena sidan och ut, på den andra sidan, kommer mat, mediciner, drivmedel och textilier.

Skogsindustrin som är en viktig bransch för Eurocon tillkännagav relativt nyligt nya investeringar för mer än 10 MDSEK. En ökad optimism är påtaglig som Eurocon kunnat notera både i kontakten med kunder samt i vår roll som rådgivare i utredningar om nya investeringar. Exempel på kunder; Södra Cell, SCA & Metsä Board.

Full fart i skogsindustrin
Vi har ett stort engagemang i om- och tillbyggnaden av SCA Östrands massafabrik. I vårt åtagande ingår el, instrument, system och anläggningskonstruktion. På Södra Woods anläggningar i Värö och Mönsterås finns vi med och levererar el- och automationstjänster. Vi kommer under 2018 avsluta vårt uppdrag för Asia Pulp and Paper och dess fabrik i Indonesien. Arbetet gäller processoptimering av två kompletta massalinjer med tillhörande återvinning och sker i samarbete med Elof Hansson International AB. Förutom dessa projekt har vi uppdrag för Holmen, SCA, Metsä Board, Södra Cell, Valmet, Andritz, Domsjö fabriker och Mondi.

Vill du veta mer?

Fredrik Lundqvist
Robert Bylin
Johan Westman