Skog

Skogsindustrin är vårt hjärta och vi ligger i framkant när det gäller det allra senaste kring skogens råvaror och produktion.

De många träden. De stora skogarna.
Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter och förädlingen fortsätter. På Eurocon är vi med och effektiviserar, säkrar och optimerar processerna. Skogsindustrin är vårt hjärta och vi ligger i framkant när det gäller det allra senaste kring skogens råvaror och produktion.

Om skogen
Vi har bränt den i masugnar för järnproduktion. Vi har sågat den till timmer för att bygga hus. Vi har kokat den till massa och gjort papper av den. Inför varje ny epok har vi oroats för att den alldeles ska ta slut – skogen. Men nu står den här igen och aspirerar på huvudrollen i det nya biosamhället. I visionen om det nya biosamhället är bioraffinaderierna de goda, gröna jättarna. Man trycker in ved och andra växtdelar på ena sidan och ut, på den andra sidan, kommer mat, mediciner, drivmedel och textilier.

Vill du veta mer?

Fredrik Lundqvist
Robert Bylin
Johan Westman