Kemi

Att massanpassa kemin till det nya hållbara samhället är en viktig del av både vår och Sveriges framtid.

Förädlingen av vedfibern fortsätter
På Eurocon har vi lång erfarenhet av konstruktion och kalkyler inom kemiindustrin. Dessutom är vi riktigt bra på idéer och koncept som integrerar nya processer i befintliga massabruk. Vi följer teknikutvecklingen kring vedfiberns utvecklingsmöjligheter, deltar aktivt i nätverk och vässar vår kompetens för att kunna vara med på resan framåt. Via vårt delägande i MoRe Research får vi inblick i bygget av en pilotanläggning i Örnsköldsvik för framställning av kristallin nanocellulosa (CNC). Anläggningen är Europas första och ett stort steg för att senare, i stor skala, kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC är ett intressant material med användningsområden inom till exempel bygg, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Vill du veta mer?

Robert Bylin
Peter Johansson
Johan Westman