Kemi

Att massanpassa kemin till det nya hållbara samhället är en viktig del av både vår och Sveriges framtid.

Ved istället för olja
Rösterna för förnyelsebara råvaror klingar allt högre och för kemiföretagen är vedfibern högintressant. På Eurocon har vi lång erfarenhet av konstruktion och kalkyler inom kemiindustrin. Dessutom är vi riktigt bra på idéer och koncept som integrerar nya processer i befintliga massabruk.

Om kemiindustrin
Kemiindustrin är stor i Sverige, större än de flesta tror. Den omsätter 200 MDSEK årligen och är med det Sveriges femte störta industrisektor. De träkemiska rötterna i Örnsköldsvik är omtalade. Den svenska kemiindustrins jakt på förnyelsebara råvaror tar oss tillbaka till framtiden. Det hela började med sulfitfabriken Domsjö som startade 1903. Efter 1970-talet när det i Sverige lagstiftats om att eliminera luktproblemen som sulfit- och sulfatfabrikerna efterlämnade, var det goda nyheter för företaget Modo Chemetics som var specialister på området. Med tanke på att Eurocon grundades av ingenjörer från Modo Chemetics kan man alltså säga att Eurocon delar vagga med delar av den svenska träkemiska industrin.

Domsjö Fabriker i sin tur, är åter en ledare på området. Den gamla sulfitfabriken är idag ett “bioraffinaderi” med 370 anställda och en stark miljöprofil. Med skogsråvara som bas erbjuder man den klorfria specialcellulosa, som är unik i branschen, till textilmaterialet viskos och andra hållbara produkter. Domsjö Fabriker har varit kund hos Eurocon i många år. Så även Akzo Nobel, Sekab och andra kemiföretag i närmaste omgivningen.

Förädlingen av vedfibern fortsätter
På Eurocon följer vi teknikutvecklingen kring vedfiberns utvecklingsmöjligheter, deltar aktivt i nätverk och vässar vår kompetens för att kunna vara med på resan framåt. Via vårt delägande i MoRe Research får vi inblick i bygget av en pilotanläggning i Örnsköldsvik för framställning av kristallin nanocellulosa (CNC). Anläggningen är Europas första och ett stort steg för att senare, i stor skala, kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC är ett intressant material med användningsområden inom till exempel bygg, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Vill du veta mer?

Robert Bylin
Peter Johansson
Johan Westman