Infrastruktur

Vi levererar insatser av högsta kvalitet med långsiktig hållbarhet inom installationsteknik, HVAC, spårvägssystem och VA-anläggningar.

Funktion och komfort
Installationsteknik är så mycket mer än fungerande tekniska lösningar. Den handlar om inomhusklimat, arbetsmiljö, digitalisering och smart planering där människan är utgångspunkt för arbetet. Oavsett om det gäller att bygga nytt eller att bygga om kan vi leverera insatser av högsta kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Installation med bredd och spets
Genom förvärvet av KLT tar Eurocon ett steg in på marknaden för installationsteknik. Med både bredd och tydlig spetskompetens är planen att ta plats i branschen på alla de orter där Eurocon har kontor. Idag har KLT många uppdrag i södra Sverige där bland annat Landstingen i Kalmar och Kronobergs län är stora kunder. Via Skanska pågår ett stort arbete med nybygget av Linnéuniversitetets nya lokaler i Kalmar.

Vill du veta mer?

Jörgen Lindström