Gruva

Vi har fokus på produktionsökande projekt och vet hur viktigt det är med optimerade processer för att pressa kostnader. Hjärnkraft på riktigt.

Från gruva till kund
Förädlingen av den malm och de mineraler som bryts i Sverige håller världsklass. På Eurocon arbetar vi nära gruvindustrin och är delaktiga med vårt kunnande i alla delar av förädlingskedjan.

Pris, pellets och ökad produktion
Framtidsmöjligheterna ligger mycket i förädlingen av järnmalm. I Kiruna produceras pellets av hög kvalitet och vi ser fram emot nya investeringar i malmfälten.

 

 

Vill du veta mer?

Daniel Zakrisson
Peter Johansson