Gruva

Vi har fokus på produktionsökande projekt och vet hur viktigt det är med optimerade processer för att pressa kostnader.

Från gruva till kund
Förädlingen av den malm och de mineraler som bryts i Sverige håller världsklass. På Eurocon arbetar vi nära gruvindustrin och är delaktiga med vårt kunnande i alla delar av förädlingskedjan.


 

 

Vill du veta mer?

Daniel Zakrisson
Peter Johansson