Gruva

Vi har fokus på produktionsökande projekt och vet hur viktigt det är med optimerade processer för att pressa kostnader. Hjärnkraft på riktigt.

Från gruva till kund
Förädlingen av den malm och de mineraler som bryts i Sverige håller världsklass. På Eurocon arbetar vi nära gruvindustrin och är delaktiga med vårt kunnande i alla delar av förädlingskedjan.

Pris, pellets och ökad produktion
Vårt engagemang inom gruvindustrin har vänt uppåt igen. Från en låg nivå 2016 har vi under andra halvan av 2017 börjat återanställa medarbetare i Kiruna. Vi fortsätter att arbeta nära våra uppdragsgivare så att vi snabbt kan ställa om utifrån de behov som uppstår.

Framtidsmöjligheterna ligger mycket i förädlingen av järnmalm. I Kiruna produceras pellets av hög kvalitet och vi ser fram emot eventuella nya investeringar i malmfälten. Under 2018 ser vi en stabilisering av järnmalmspriset och en optimism kring framtiden.

 

 

Vill du veta mer?

Tord Kostet
Peter Johansson