Energi

Sol, vind och vatten
Det nya energisamhället bygger på klimatsmart och energieffektiv elproduktion. Inom energiområdet blir även säkerhetsaspekten allt mer central. Här har Eurocon spetskompetens och vi har tagit oss an frågan i uppförandet av både stora vindparker och små solcellsanläggningar. Energi ger oss ny energi.

Det är effektivt och hållbart som gäller
Energikommissionens mål att halvera energianvändningen till 2030 driver på teknikutvecklingen. Effektivt och hållbart är ledord för energibranschen och likaså för Eurocon. Den nödvändiga omsvängningen till miljöanpassade energikällor fortsätter och är stabil, men fortfarande återstår en hel del innan Sveriges elförsörjning kan vara till 100 procent förnybar.

 

 

Vill du veta mer?

Daniel Thorin
Robert Bylin
Johan Westman