Våra branscher

Historiskt har Eurocon varit inriktat på skogsindustrin, där vi fortfarande är en toppspelare, men idag erbjuder Eurocon även ingenjörstjänster, inom energi, gruva, kemi, verkstad, infrastrukturlivs- och läkemedel samt IT. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens och starka nätverk.

Eurocon har under en lång följd av år utvecklat verktyget SiteBase® som är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller projekt. Genom att kombinera Sitebase® med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet.

Jobba hos oss
Karriär

Jobba hos oss

Man måste våga för att vinna, det är mitt motto. Eurocon vågar och vinner!

Möt vår kollega Emelie
Tomas började som student
Karriär

Tomas började som student

Vill du veta mer om vårt engagemang kring studenter?

Läs mer här!