Det här erbjuder vi

Globaliseringen, nya tekniska innovationer och digitaliseringen i omvärlden gör att utvecklingstakten går allt snabbare. Omställningar och effektiviseringar är en del av en verklighet i ständig förändring. I ännu högre grad är kvalitet och kunnande nyckelfaktorer för framgång. Här har Eurocon en given plats och är kunniga inom disciplinerna projektledning, process, mek och anläggning, elkraft, el och instrument, system och IT, HVAC, fjärrvärme och installationsteknik.

Vi kopplar ihop behov med möjligheter för att skapa smarta och smidiga lösningar i den dagliga driften. Vi tar våra kunder genom hela livscykeln för en investering – från förstudier till genomförandeprojekt, driftsättning och underhåll. 

Stora delar av industrins möjliga framgångar ligger i att skapa ett innovationsklimat som åstadkommer konkurrenskraft. På Eurocon kan vi bidra med specialister, engagerade ingenjörer, kompetens, kvalitetsmedvetenhet, starka nätverk och produkter som gör skillnad. Idag och i framtiden.

Eurocon har under flera år utvecklat verktyget SiteBase som är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller projekt. Genom att kombinera SiteBase med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet.

Läs mer om våra branscher