Pidab — a part of Eurocon

Våra uppdragsgivare drar den stora nyttan av synergin mellan våra specialistdiscipliner:

  • Processdesign
  • Processautomation
  • Processäkerhet.

Pidab — a part of Eurocon

Nyfikna ingenjörer

Vi på pidab är kända för vår erfarenhet, vårt engagemang och att ha ett öga för helheten. Sedan 2019 ingår pidab i Eurocongruppen.

Läs mer om pidab här

Vi är intresserade, engagerade och nyfikna ingenjörer. I våra tre specialistområden har vi alltid samma utgångspunkt; att hitta den bästa och mest effektiva lösningen för våra kunder. För oss handlar det om att ha ett öppet sinne och kunna söka sig fram till den lösning som bidrar till stärkt konkurrenskraft för våra uppdragsgivare. Vi ger oss aldrig. Vi ifrågasätter, tillför nya idéer och antar utmaningen oavsett storlek på uppdraget.

 

 

Dra nytta av vår kunskap tidigt i projektet, eller sent.

Våra uppdragsgivare drar den stora nyttan av synergin mellan våra specialistdiscipliner: processdesign, processautomation och processäkerhet.

Att på ett tidigt stadium lyfta gemensamma frågor inom dessa områden är tids- och kostnadseffektivt. Det gäller att så snart som möjligt definiera de krav som ställs och att styra projektflödet. Men också att i den senare delen av projektet genomföra kontroller, fokusera på utbildning och säkerställa att eventuella barnsjukdomar i en processanläggning kan identifieras och åtgärdas.

 

pidab – processpecialister med överblick


Vill du veta mer?

Per Forsbring

VD, pidab AB
+46 (0)70 675 66 40

Fler dotter- /intressebolag