KLT – kvalificerade teknikkonsulter

Vi verkar inom El- och installationsteknik samt Verkstads- och Processautomation.

KLT Konsult AB

En bred och erfaren partner

Vi är sedan oktober 2017 en del av Eurocon Consulting AB (Publ.)

KLT Konsult AB erbjuder konsulttjänster inom en rad olika teknikområden.

Med vår breda kompetens och branschvana utgör vi en naturlig samarbetspartner i alla led för beställare med behov av en kvalificerad teknikkonsult inom El- och installationsteknik samt Verkstads- och Processautomation.

Dagens KLT har ett 40-tal anställda som jobbar inom flera el-teknikgrenar. Vi medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i er organisation.

KLT har idag kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad och Oskarshamn.

Tjänster

 • Industriautomation
 • Programmering & Driftsättning
 • Process & Instrumentering
 • Projektering Kraft & Belysning
 • Kontroll & Besiktning
 • Teleteknik, Brand & Säkerhet
 • Projektledning
 • Kostnadskalkyl & Utbildning

El- och installationsteknik

Vi är en naturlig samarbetspartner i alla led för beställare med behov av en kvalificerad teknikkonsult inom El- och installationsteknik

Vi utför projektledning, kostnadskalkyler, beskrivningsarbeten samt projektering av el- och teleanläggningar. Vi utför även kontroll och besiktning av elentreprenader samt EN-besiktningar.

De senaste åren har vi fått förtroende att utföra uppdrag med varierande storlek och omfattning. Vi är stolta över att vara konsultvalet hos våra kunder med både små och stora uppdrag.

Här nedan får du utökad information kring våra kompetenser inom området El- och installationsteknik.

Vi projekterar allt inom el- och teletekniska system hela vägen från förstudier, utvärdering och projektledning till beskrivningsarbeten och detaljprojektering. Våra kunder återfinns såväl inom beställarled som hos entreprenörer. Erbjuds inom följande branscher:

Erbjuds inom följande branscher:

INFRASTRUKTUR/FASTIGHET SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI

Vi erbjuder system- och detaljprojektering av säkerhetssystem (skalskydd, passage, övervakning, brand) Våra kunder återfinns såväl inom beställarled som hos entreprenörer. Erbjuds inom följande branscher:

Erbjuds inom följande branscher:

INFRASTRUKTUR/FASTIGHETSKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI

Vi erbjuder mångårig erfarenhet av kontroll- och besiktningsuppdrag inom el- och teleteknik. Våra medarbetare med inriktning på kontroll- och besiktning är medlemmar i SBR (Svenska byggingenjörers riksförbund).

KLT har auktoriserad EN-besiktningsman vilket medför att vi kan erbjuda våra tjänster i form av revisionsbesiktningar åt de försäkringstagare som har avtal med Elektriska nämnden (EN) genom sitt försäkringsbolag.

Vi åtar oss kontroll- och besiktningsuppdrag på såväl större entreprenader som mindre objekt.

Erbjuds inom följande branscher:

INFRASTRUKTUR/FASTIGHET SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI

En projektledare planerar, leder och styr projekt och ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet samt stimulera nytänkande. Som projektledare samordnar vi de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet utifrån en framtagen projektplan.

Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledarens roll att leda människor. Projektledarens uppgifter innebär bland annat att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med, men i vissa fall är det mer lämpligt att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med nya perspektiv.

Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak, i rätt tid, till rätt kvalité.

I stora projekt finns det förutom projektledare ofta även delprojektledare, som då arbetar direkt under projektledaren.

Erbjuds inom följande branscher:

SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

KLT utför kalkyluppdrag åt elinstallatörer såväl lokalt som rikstäckande. Till vår hjälp använder vi oss av Wikells kalkylprogram Sektionsdata EL. Vi upprättar kalkyler mot de flesta typer av objekt, alltifrån bostäder och butiker till skolor, industrier och sjukhus. Vårt åtagande för kalkyluppdrag avseende elinstallationer för kraft, belysning, tele, data etc. omfattar:

 • Sammanställning av mängder för apparater, armaturer, kablage etc. utifrån ritningsunderlag
 • Offertförfrågningar till leverantörer av t.ex. armaturer, ställverk mm.
 • Kalkylering med Wikells Sektionsdata EL
 • Sammanställning och presentation av färdig kalkyl

KLT utför även underhåll och utbildningar åt Wikells på kalkylprogrammet Sektionsdata EL, vilket innefattar uppdateringar av programmets databaser avseende nya produkter, uppdaterade priser, arbetstider etc.

Erbjuds inom följande branscher:

INFRASTRUKTUR/FASTIGHET SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI T

Industriautomation

KLT´s medarbetare med inriktning process och automation återfinns på kontoren i Växjö, Kalmar och Kristianstad

Vi kan leverera allt ifrån enskilda resurser inom avancerad elkonstruktion till ”nyckelfärdiga” anläggningar.

Med vår långa erfarenhet har ni stor nytta av oss under hela livslängden på era anläggningar. Vid projektering av nya anläggningar kan vi t.ex. hjälpa er med process-beredning, robotautomatisering, konstruktion, programmering och idrifttagning. På äldre utrustningar kan vi erbjuda hjälp med ombyggnationer och service.

Våra största kunder återfinns inom verkstads- och bilindustrin, där vi under många år varit en stark aktör.

 

Här nedan får du utökad information kring våra kompetenser inom området Industriautomation.

KLT har ett gediget processtekniskt kunnande och erbjuder tjänster såsom projektledning, programmering samt el- och instrumentprojektering.

Exempel på processer vi arbetar med är papper & massa, fjärrvärme, energi, sågverk och kärnkraftsindustrin.

Teknikområden:

 • DCS-system
 • Scada- och PLC-system
 • Instrument- och mätteknik
 • Reglerteknik och optimering
 • Elkonstruktion och automation
 • Programmering & Driftsättning
 • Standardisering

Vi arbetar med fastprisuppdrag eller som kompetens/resursförstärkning i er organisation, där vi kan leverera allt ifrån enskilda resurser inom avancerad elkonstruktion till ”nyckelfärdiga” anläggningar.

Erbjuds inom följande branscher:

SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

En projektledare planerar, leder och styr projekt och ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet samt stimulera nytänkande. Som projektledare samordnar vi de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet utifrån en framtagen projektplan.

Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledarens roll att leda människor. Projektledarens uppgifter innebär bland annat att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med, men i vissa fall är det mer lämpligt att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med nya perspektiv.

Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak, i rätt tid, till rätt kvalité.

I stora projekt finns det förutom projektledare ofta även delprojektledare, som då arbetar direkt under projektledaren.

Erbjuds inom följande branscher:

SKOG KEMI GRUVINDUSTRI INFORMATIONSSYSTEM VERKSTAD ENERGI INFRASTRUKTUR

Vill du veta mer?

Jörgen Lindström

VD, KLT Konsult AB
+46 (0)70 665 50 42

Michael Hjalmarsson

KLT El- och installationsteknik
+46 (0)703 02 85 66

Johan Roslund

Gruppchef, KLT El- och installationsteknik
+46 (0)70 600 63 02

Referenser