KLT Konsult AB — a part of Eurocon

Uppdrag
 • Industriautomation

 • Process & Instrumentering

 • Programmering & Driftsättning

 • Teleteknik, Brand & Säkerhet

 • Kontroll & Besiktning

 • Kostnadskalkyl & Utbildning

 • Projektledning

 • Projektering av Kraft & Belysning

KLT Konsult AB — a part of Eurocon

KLT Konsult AB (KLT) har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1965 och ingår sedan 2017 i Eurocongruppen.

KLT har kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad, Gränna och Västervik. Vi erbjuder konsulttjänster baserade på ett brett branschkunnande och teknisk kompetens inom verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik. KLT medverkar i alla projektskeden; från förstudie till färdig anläggning, men även som kompetens- och resursförstärkning direkt i kundernas organisation.

Bred partner med lång erfarenhet

KLT erbjuder konsulttjänster med ett brett branschkunnande och teknisk kompetens inom verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik.

Läs mer om KLT här
Typiska uppdrag är:
 • Industriautomation

 • Process & Instrumentering

 • Programmering & Driftsättning

 • Teleteknik, Brand & Säkerhet

 • Kontroll & Besiktning

 • Kostnadskalkyl & Utbildning

 • Projektledning

 • Projektering av Kraft & Belysning

 

 

 

 

 


Vill du veta mer?

Jörgen Lindström

VD, KLT Konsult AB

Fler dotter- /intressebolag