Waggeryd Cell stärker sin position som en av väldens mest effektiva tillverkare av BCTMP-massa

Artikel

Fredrik Pettersson, elchef på Waggeryd Cell och Daniel Thorin, projektledare på Eurocon visar stolt upp det nya ställverket som säkerställer den framtida elförsörjningen på Waggeryd Cell. Gunnar Ålstig, projektledare på Eurocon saknas i bilden.
[20221027]

Waggeryd Cell stärker sin position som en av väldens mest effektiva tillverkare av BCTMP-massa

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell stärker sin ställning som en av världens mest effektiva massaproducenter. Mer energi, renare vatten och bättre återvinning. Waggeryd Cell har under de senaste åren genomfört stora investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar för att höja kapaciteten till 225 000 ton massa per år.

För två år sedan slutfördes investeringen i nya ställverk, Conflo raffinör, avvattningspress, Fluffer, samt en ångåtervinning som minskar utsläppen av fossila bränslen ytterligare.

Den största och viktigaste investeringen är byggnationen av ett nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 kV. ATA Timber har investerat totalt ca 90 miljoner kronor i en anslutning direkt till Vattenfalls högspänningslinje. Det nya ställverket och matningen är avgörande för att öka produktionen i linje med tillståndet på 225 000 ton per år.

Arbetet gjordes i nära samarbete med Eurocons konsulter Daniel Thorin, Gunnar Ålstig och Tomas Wiklund. Installationen av det nya ställverket har omfattat allt från förprojekt, inköp av anläggning, till montage och idrifttagning samt besiktning.

– Den nya transformatorstationen kommer långsiktigt garantera verksamhetens elförsörjning. Utökad tillgång till energi skapar bättre förutsättningar i alla processområden i fabriken från inkommande flis till utgående vatten säger Thomas Sandstedt, VD på Waggeryd Cell. Eurocons styrka under hela projektet har varit kreativt tänkande, flexibilitet och förmågan att hitta enkla lösningar på stora utmaningar fortsätter Thomas Sandstedt som är nöjd med samarbetet.

Arbetet har inneburit byte av två gamla elanslutningar på 40 kV respektive 10 kV till en ny elanslutning på 130 kV och utbyte av det interna 10 kVs kraftfördelningsnätet. Dessutom innefattar det en ny koncession av två 130 kVs ledningar, en ny station med ett gasisolerat ställverk, två stycken 63 MVAs transformatorer och ett 10 kVs ställverk med tillhörande kabelnät ut till respektive avdelningstransformatorer och högspänningsmotorer.

Fredrik Pettersson, elchef på Waggeryd Cell som arbetat med projektet mellan 2019-2020 och inom Waggeryd Cell sedan 2008 lyfter fram Eurocons kunskap och förstärkning av beställarkompetensen.

Eurocon har gjort ett fantastiskt jobb från förprojekt till idrifttagning och dessutom med en kort tidplan. Samarbetet med Eurocon har fungerat mycket bra. Det är en trygghet att veta att jag kan ringa vilken tid som helst på dygnet om något skulle hända. En kombination av personkemi och kompetens har gjort projektet lyckat och roligt att delta i för alla inblandade, säger Fredrik Pettersson.

Trots ett lyckat projekt har det varit en del utmaningar. När det grävdes för anslutningsledningen under E4 från Vattenfalls transformatorstation till anslutningen i Waggeryd Cells produktions-anläggning stöttes det på berg, vilket var svårt att förutse eftersom området i stort sett bara består av sand.

– Vi fick tänka om och hitta en helt ny lösning. Det gäller att vara flexibel i den här typen av projekt och lösa problemen allt eftersom de dyker upp, det är en del av tjusningen säger Daniel Thorin, projektledare på Eurocon. Vi fick även bygga en träbro över en större bäck där anslutningsledningen skulle passera. Trots några utmaningar är det här ett av de roligaste projekten jag har medverkat i. Snabba beslutsvägar, ömsesidig respekt, tillit och en tekniskt kunnig kund har gjort arbetet smidigt fortsätter Daniel Thorin.

Efter drygt ett års arbete med den nya transformatorstationen med tillhörande ställverk och kabelnät närmade sig dagen för installation.

– Vi hade fem dagars stopp i fabriken för att installera alla sex parallella projekt. Eurocon installerade sin del på tre och en halv dag, allt flöt på men det är klart att det var svettigt stundtals berättar Fredrik Pettersson. Det hade aldrig gått utan ett grundligt förarbete och ett noggrant planerat stopp fortsätter han. Två år efter installationen konstaterar Fredrik Pettersson att driftsäkerheten är mycket högre på den nya anläggningen och med färre oplanerade stopp.

Sammanfattningsvis så har vi investerat för framtiden säger Thomas Sandstedt, VD på Waggeryd Cell. Det omfattande investeringsprogrammet har slutförts och massabruket har stärkt sin position som en av världens mest effektiva tillverkare av BCTMP–massa.

2021 resulterade i ett nytt produktionsrekord på hela 185 281 ton vilket är en ökning med ca 5%. Under 2022 fortsätter vi investera, optimera och utveckla fabriken för att öka produktionen i linje med det nya tillståndet på 225 000 ton per år.

 


 

Vill du bli en av oss?
Tycker du också att den här typen av projekt är intressant? Har du relevant teknisk utbildning inom elektroteknik, automation inom industri- och energisektorn eller liknande kan du skicka in din ansökan här eller kontakta Daniel Thorin, affärsenhetschef på Stockholmskontoret