Vässat team klarade budget och tidplan i mångmiljardprojektet

Artikel

[20190401]

Vässat team klarade budget och tidplan i mångmiljardprojektet

Enligt tidtabell och inom budget. Utan allvarlig olycka. Helios är en mångmiljardinvestering med lyckat slutresultat. Extrem noggrannhet i förberedelserna och kontinuitet i projektorganisationen borgar för det goda resultatet, enligt projektchef Håkan Wänglund, SCA.

Allt är stort när man ska beskriva projekt Helios. Utbyggnaden av SCA Östrand är en av de största industriinvesteringarna i Sverige någonsin. Totalt har 7,8 miljarder kronor satsats i världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa som innebär att SCA fördubblar sin produktionskapacitet i Östrandsfabriken till 900 000 ton.

Tre år och cirka 6,4 miljoner arbetstimmar senare är den nya fabriken i drift.  Projektchefen Håkan Wänglund framhåller noggrannheten i förprojektet som en av nycklarna till framgång. I ett år arbetade 40 personer på heltid med ett omfattande förprojekt som låg till grund för koncernledningens investeringsbeslut.

– Vi vände och vred på alla parametrar, leverantörer och alternativ. Redan innan investeringsbeslutet visste vi vad vi ville bygga. Det borgar för att ekonomi och tidplan håller, berättar han. En annan framgångsfaktor är att man lyckats behålla en kontinuitet i projektorganisationen, med samma projektledare genom hela byggtiden.

– Det har funnits en inspiration, glädje och stolthet från medarbetarna som fått förtroende att jobba med ett projekt i den här storleken. Det är ”once in a lifetime”. Eurocon har bidragit med sin kompetens i flera av delprojekten.

– Eurocon har en bredd i sitt erbjudande och har jobbat stenhårt för att nå de tuffa mål som vi har satt upp. Eurocons medarbetare har haft stort eget ansvar och tagit egna initiativ. De har varit en viktig del av teamet som tillsammans arbetat för att nå målet, inom tidplan och budget, säger Håkan Wänglund.

I projektet ingår ett nytt renseri, ny indunstning, ny torkmaskin, utbyggt vattenreningsverk, nytt kokeri och en ny fiberlinje. Totalt omfattar Helios nio delprojekt. Projektets storlek har varit en utmaning men också en sporre.

– Det har funnits en målmedvetenhet och en stolthet i att vi klarar att bygga världens största fabrik i sitt slag. Den kunskap och den erfarenhet som vi som jobbat med projektet har samlat på oss kommer vi ha nytta av i många år. Redan under förprojektet drog man igång en ledarutbildning för ledningsgrupp och projektledare och har även under hela projektet satt av tid för seminarier och reflektion.

– I sådana här projekt är det ofta full fart framåt, men en del av projektbygget består också i att fundera över hur vi är mot varandra och kunna ha tid för att diskutera allt från stresshantering till säkerhet.

Håkan Wänglund berättar också om vikten att skapa ett team av den 150 personer stora projektorganisationen, där en minoritet är SCA-anställda.

– Människor skapar framgång, inte tekniken. Vi har den bästa och senaste tekniken, men den har våra konkurrenter också tillgång till. Det som gör verklig skillnad är människorna. I projektet har säkerhet och arbetsmiljö varit den viktigaste prioriteringen.

– Vi har inte haft någon olycka med allvarlig utgång under byggtiden. Det skulle vi ha haft om vi följt statistiken. Håkan Wänglund menar att det är en av de bidragande orsakerna till projektets framgång.

– Det bästa sättet att hålla tidplanen är att sätta säkerheten först. Det kostar inte mer att jobba med ett eftertänksamt arbetssätt. Tvärt om. 

 

”Det har funnits en målmedvetenhet och en stolthet i att vi klarar att bygga världens största fabrik i sitt slag.” Håkan Wänglund, SCA


Vill du veta mer?

Johan Westman

Vice VD, projektchef och stf affärsenhetschef
+46 (0)76 767 58 13