RISE bygger internationellt ledande centrum

Artikel

[20230418]

RISE bygger internationellt ledande centrum

Eurocon är en central del av uppbyggnaden av RISE nya testbäddscenter i Örnsköldsvik. Det säger David Blomberg Saitton, forsknings-och affärsutvecklare på enheten för bioraffinaderi och energi. – Deras erfarenhet från tidigare arbeten med installation av fullskaliga anläggningar är väldigt värdefull och ger en trygghet för RISE.

Ett internationellt ledande centrum för att accelerera kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter.

Det är målet med RISE nya testbäddscentrum i Örnsköldsvik, där företag, forskare och entreprenörer ska mötas i en dynamisk innovationsmiljö.

Pilothallen ska vara färdig vid årsskiftet 2023/2024, enligt David Blomberg Saitton, forsknings-och affärsutvecklare på enheten för bioraffinaderi och energi på RISE.
– Och andra hälften av 2024 ska samtliga testbäddar vara tagna i drift, säger han.

Storleken på processutrustningen ställer stora krav på kringutrustning och försörjning, enligt David Blomberg Saitton.
– Flexibiliteten medför utmaningar i både i inköpsfasen och installationen. Eurocon är en central del av uppbyggnaden, säger han.

Det handlar om att designa processflödescheman och dimensionera rör, tankar, pumpar och värmeväxlare för forskningsanläggningen utifrån tänkta volymer ånga, vatten, kemikalier, värme, kyla, avloppsvatten och så vidare.

Just dimensioneringen är en särskild utmaning, enligt Jan Eriksson, avdelningschef för automation på Eurocon och bolagets projektledare.
– Vårt uppdrag är att hitta en bred lösning. Anläggningen består av många små fabriker som delar infrastruktur och ska kunna fungera samtidigt, utan att vi för den skull överdimensionerar något.

Jan Eriksson beskriver projektet som ovanligt, lärorikt och utmanande.
– Eftersom det inte funnits svar på allting krävs att vi är både självgående och drivande. Vi lär oss mycket som vi kan ha nytta av i andra projekt både när det gäller teknik och samarbete.

David Blomberg Saitton på RISE beskriver Eurocon som en proffsig samarbetspartner som levererar alla nödvändiga underlag med en hög kvalitet.
– Den personliga kontakten är enkel, prestigelös och ger en trygghet i alla komplexa frågeställningar. RISE är mycket nöjda både med samarbetet samt kvaliteten på leveranserna, säger David Blomberg Saitton.

David Blomberg Saitton, forsknings- och affärsutvecklare på enheten för bioraffinaderi och energi.

David Blomberg Saitton, forsknings- och affärsutvecklare på enheten för bioraffinaderi och energi.

 

Jan Eriksson, projektledare på Eurocon.

Jan Eriksson, projektledare på Eurocon.

 

Vill du bli en av oss?
Tycker du också att den här typen av projekt är intressant? Har du relevant teknisk utbildning kan du skicka in din ansökan här eller kontakta Lars Arnerlöf, affärsenhetschef på Örnsköldsvik/Umeåkontoret.