Kommunikation och engagemang framgångsfaktorer för projektet

Artikel

Elkapslings nya lackeringslinje är nu i drift
[20200218]

Kommunikation och engagemang framgångsfaktorer för projektet

Patric Sahlin, projektledare på Eurocon, lyfter fram kommunikation, engagemang och en tydlig tidsplan som framgångsfaktorer för bygget av den nya lackeringslinjen hos Elkapsling.

Den största utmaningen var att vi var tvungna att säkerställa full produktion under hela projekttiden, säger Patric Sahlin på Eurocon.

Din bakgrund?
– Jag har bland annat varit projektledare för ett av delprojekten i SCAs mångmiljardprojekt Helios. Erfarenheten därifrån gav att jag fick arbeta med andra delar än El, Instrument och Automation (EIA) som jag främst ägnat mig åt tidigare. När förfrågan kom från Elkapsling om att leda ett projekt som även omfattade bygg, mekanik och HVAC så kändes det som en naturlig fortsättning.

Utmaningar i projektet?
– Den största utmaningen var att vi var tvungna att säkerställa full produktion under hela projekttiden. Relativt kort tidplan, brist på utrymme för den nya anläggningen samt en liten projektorganisation var andra utmaningar.

Hur löste ni dessa?
– Vi påbörjade omedelbart en dialog med tänkbara leverantörer, såväl för maskiner som för entreprenad och ingenjörskompetens. På så sätt fick projektverksamheten en rivstart.

För att få plats med den nya produktionsanläggningen krävdes stora förändringar i befintliga produktionslokaler – allt under full drift. För att komma fram till bästa tänkbara lösningar bildade vi tre olika projektteam, bestående av medarbetare från produktionen. De presenterade på kort tid konstruktiva lösningar som sedan kunde användas utan ytterligare korrektion.

Framgångsfaktorer?
– Kommunikation, engagemang och en tydlig tidsplan. Regelbundna möten genomfördes inom projektgruppen, med alla leverantörer samt med styrgruppen. Vi höll också informationsmöten för alla Elkapslings medarbetare, där alla fick chans att ställa frågor.

Detta borgade för ett stort engagemang och förståelse inom hela Elkapsling. Projektverktyget ProjectPlace säkerställde att alla projektmedlemmar hade tillgång till aktuellt material.

– Den enda förseningen under projektet inföll sista veckan, då vi beslöt att provköra ytterligare två dagar för att säkerställa en smidig uppstart. På fredagen stoppades den gamla linjen och på måndag efter, den 3 juni, driftsattes den nya. All produktion har sedan dess gått genom denna linje.

Läs artikeln där Elkapslings vd Jakob Sandwall berättar om när Elkapsling byggde en ny lackeringslinje.

 

Patric Sahlin, projektledare på Eurocon.


Vill du veta mer?

Mats Karlsson

Affärsenhetschef Sundsvall/ Härnösand/Gävle
+46 (0)70 326 04 38