Hela fabriken i mobilen

Artikel

[20150401]

Hela fabriken i mobilen

Den stora poängen med SiteBase är att den håller ordning på all möjlig information i en anläggning eller ett projekt. Som användare kan man snabbt och enkelt skaffa sig överblick över pågående processer, få fram kostnadsberäkningar och även samspela mellan olika teknikdiscipliner.

På SCAs fabrik i Östrand, Timrå, arbetar 380 anställda med att producera hundratusentals ton massa för produktion av papper, förpackningar och hygienprodukter. Massan som produceras levereras till andra fabriker. Den gigantiska fabriken tar tillvara på energi och restprodukter och är på så sätt självförsörjande med både el och värme.

För att allt detta ska fungera fordras ett otal enskilda moment och processer som är synkade med varandra och säkrade mot störningar av olika slag. Sammantaget är det en oerhört komplex verksamhet som innehåller mycket stora mängder information.

Eurocon har under en lång följd av år utvecklat verktyg för effektiv hantering av all denna information. Innovationen SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.

Vanligtvis har SiteBase installerats som mjukvara i datorer hos projektörer, konstruktörer, administratörer och andra. 

Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning hämtas till mobilen och surfplattan så att man oberoende av plats kan överblicka processen och arbeta med exempelvis utcheckning och idrifttagning. 

Louise Lövgren, SCA Östrand, har jobbat med SiteBase sedan 2009.

– Det är ett väldigt intressant och bra redskap. Något helt annat än de konstruktionsverktyg man är van vid, säger hon. 

Den stora poängen med SiteBase är att den håller ordning på all möjlig information i en anläggning eller ett projekt. Som användare kan man snabbt och enkelt skaffa sig överblick över pågående processer, få fram kostnadsberäkningar och även samspela mellan olika teknikdiscipliner.

I SiteBase kan man också generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program.

Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sen när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

– Tillgång till rätt och pålitlig information är nyckeln för ett effektivt underhåll. Det är ett stort plus att alla medarbetare har tillgång till samma data och kan koppla upp sig mot varandra för att ta del av ritningar och andra dokument, säger Louise Lövgren.


Vill du veta mer?

Mikael Lindqvist

Eurocon SiteBase AB