Hållbara helhetslösningar som skapar långsiktig nytta

Artikel

[20221220]

Hållbara helhetslösningar som skapar långsiktig nytta

Eurocon erbjuder spetskompetens i form av kvalificerade tjänster och system för genomförande av industriprojekt inom process- och tillverkningsindustri, infrastruktur och informationssystem av alla storlekar och komplexitet. Tjänsterna omfattar hela livscykeln för en investering, från förstudie till genomförandeprojekt och underhåll.

Vi är 10 personer på Eurocon och dotterbolaget pidab som har lång erfarenhet av processrelaterade anläggningar och har ett gediget kunnande kring de utmaningar som finns i en processanläggning. Inom NCG har vi mångårig spetskompetens med erfarenhet både från drift av anläggningar och leverantörsledet.

Det finns mycket kunskap i teamet och en genuin vilja att hjälpa varandra. Vi är stolta över vår familjära företagskultur, gemenskap och öppna arbetsklimat. Alla våra uppdrag är unika. Vi är inte störst, men vi är bra på det vi väljer att göra vilket också innebär personlig kontakt både för kund och medarbetare.

Förutom kunniga medarbetare som trivs erbjuder vi specificering av processutrustning, modellering, simulering, optimering av processer och processtyrning och vi har unik kunskap inom mätteknik, reglerteknik, funktionssäkerhet, simulering och optimering.

Läs mer om vad vi erbjuder inom process nedan. Hör gärna av dig om du har frågor!

Processdesign
Processdesign handlar om att ha öga för helheten, att kunna se systemet i sitt sammanhang, att förstå syftet med processen samt dess förutsättningar och begränsningar.

En bra processdesign bygger på en gedigen kemiteknisk kompetens och en förståelse för samspelet mellan transportfenomen och kemiska reaktioner.

Vi har ett team av processingenjörer vars kompetens är nödvändig för att vi ska kunna föreslå, utvärdera och jämföra relevanta alternativ i syfte att identifiera en optimal och säker processlösning.

Våra processingenjörer arbetar typiskt med specificering av processutrustningar, modellering, simulering samt optimering av processystem och styrsystem.

Vi har mångårig erfarenhet från processer inom massafabriken så väl som kemisk industri vilket säkerställer att våra lösningar är grundade på mångårig erfarenhet och med för området rätt kompetens.

Kompetensstöd
Eurocons dotterbolag pidab anlitas ofta som oberoende experter och beställarrepresentanter i samband med upphandlingar och inköp. Med vår erfarenhet och kunnande inom processteknik tillför vi kompetens som säkerställer att projektets förutsättningar blir rätt. Vi kallar det kompetensstöd.

Att säkerställa förståelse för, och kunskap om, de behov en beställare av ett projekt har är nyckeln till framgång. Ett vagt definierat uppdrag eller ett missuppfattat behov är vanliga problem för såväl leverantörer som beställare. Problem som tyvärr riskerar att påverka såväl projektets kvalitet som tider och kostnader.

Vi kan som beställarrepresentanter leverera kompletta förfrågningsunderlag, ansvara för upphandlingar samt övervaka, validera och verifiera att leveranser uppfyller alla krav som ställs.

Fabriksbalanser
Att utforma energi-, mass-, vätske och kemikalie-balanser för hela eller delar av ett massabruk är en kompetens som kräver både lång erfarenhet, högt processkunnande och en förmåga att se helheten, såväl som detaljerna, i en processanläggning.

Eurocon har under många år arbetat med detta och har hjälpt ett flertal kunder till en effektivare och bättre process.

APC-projektering (Advanced and Predictive Controls)
Vi kan genom vår gedigna processkunskap utforma överordnade- och optimerande-styrningar i de flesta styrsystem som finns på marknaden. Alla styrningar görs i kundens styrsystem och är helt transparenta för att underlätta framtida underhåll och service.

NCG (Non Condensable Gases)
I många industriella processer bildas giftiga, brandfarliga och illaluktande processgaser som dessutom är miljöskadliga. Dessutom hanteras giftiga och brandfarliga vätskor, såsom metanol och många gånger även terpentin, i nära anslutning till dessa luktgaser vilket måste beaktas både vid utformningen av nya- och ändrade processer för säker hantering och effektiv destruktion.

Eurocon har lång erfarenhet av utformning, felsökning och optimering av denna typ av processindustriella system, i synnerhet mot pappers- och massaindustrins olika avdelningar där både koncentrerade och utspädda TRS-haltiga gaser, så kallad stark- och svaggas, hanteras tillsammans med oren metanol, sulfatterpentin och kontaminerade kondensat.

Om Eurocon
Eurocon är ett expanderande teknikkonsultföretag som erbjuder spetskompetens i form av kvalificerade tjänster och system för genomförande av industriprojekt av alla storlekar och komplexitet. Med vårt höga tekniska kunnande, långa erfarenhet och aktiva deltagande i olika utvecklingsmiljöer, skapar vi tillsammans med våra samarbetspartners en unik plattform varifrån vi kan leverera säkra, hållbara och lönsamma tekniska lösningar för framtidens samhälle.

Tillsammans med dotterbolagen KLT, Pidab, SiteBase och Eurocon Sydväst sysselsätter vi cirka 285 medarbetare. Eurocon finns på över tio orter från Kiruna i norr till Karlshamn i söder och Göteborg i väster med huvudkontoret i Örnsköldsvik. Läs mer på eurocon.se

 

Kontakta någon av våra processingenjörer så berättar vi mer.

Lars-Eric Myrman, manager process/senior process engineer Eurocon
Mobil: +46 70-679 08 07
Mejl: lars-eric.myrman@eurocon.se

Per Forsbring, vd pidab AB
Tfn: 031-334 26 24
Mejl: per.forsbring@pidab.com

 

 


 

Vill du bli en av oss?
Tycker du också att det är intressant att jobba med processrelaterade anläggningar? Har du civilingenjörsutbildning inom kemiteknik eller annan civilingenjörsutbildning som är relevant för rollen, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet från massabruket i sin helhet, skogsindustrin eller fiberlinjen/återvinning? Då kan du skicka in din ansökan här eller kontakta Lars-Eric Myrman mobil: +46 70-679 08 07 eller mejl: lars-eric.myrman@eurocon.se så berättar han mer.