Eurocons samverkan med gymnasieskola och universitet stärker oss som en attraktiv arbetsgivare

Artikel

Delprojektledaren och handledaren Tomas Brink och affärsenhetschef Mats Karlsson tillsammans med Ellen, Elin, Dominik, Jack och Kevin som gör sina praktiker och exjobb på Eurocon under våren.
[20240411]

Eurocons samverkan med gymnasieskola och universitet stärker oss som en attraktiv arbetsgivare

På Eurocon ser vi fördelarna med att involvera studenter i verksamheten. Studenterna har ny kunskap och kan ofta komma med nya perspektiv och värden. Under praktik och exjobb finns det möjlighet att lära känna varandra och som student får du inblick i Eurocons organisation och de projekt vi arbetar med.

På Eurocon investerar vi aktivt i samhället genom engagemang i föreningslivet men framför allt i samverkan med gymnasieskola och universitet. Mats Karlsson, affärsenhetschef Sundsvall/Härnösand, berättar att en av Eurocons medarbetare, Tomas Brink, undervisar några timmar i veckan på Teknikprogrammet vid Västermalms gymnasium i Sundsvall i ämnet mät-, styr- och reglerteknik. Två av eleverna gör även sin APL (Arbetsplatsförlagt lärande) på Eurocon under våren där de får möjlighet att prova på att arbeta som konsulter inom automationsområdet.

Utöver exjobben tar vi även emot LIA-praktikanter från yrkeshögskolor som därmed får en inblick i bolagets arbete. På Eurocon i Sundsvall har vi under de senaste åren tagit fram verktyg och metoder som skapar bra förutsättningar att kunna erbjuda praktik och exjobb på olika nivåer. Ytterligare en fördel är att vi är förberedda för att ta emot juniora nya medarbetare som ska läras upp i yrket.

Målet med engagemanget i närområdet är att forma och intressera framtida generationer till ingenjörsyrket och locka fler yngre till branschen och den gröna omställningen som industrin står inför. Genom ett starkt lokalt engagemang bidrar vi till regionen och stärker bolaget som en attraktiv arbetsgivare och därmed säkerställer vi tillväxten, tillägger Mats.

Vi handleder exjobb i samarbete med våra kunder för att skapa ett intressant och utvecklande uppdrag för studenten. Vi handleder examensarbeten på universitetsnivå, allt från kandidat- till civilingenjör.

– Våra exjobb grundar sig oftast i de verkliga utmaningar vi står inför i våra kundprojekt, vilket är en väl beprövad metod för ett lyckat och intressant exjobb, berättar Tomas.

Examensarbetet erbjuds främst inom områdena automation, elektroteknik, mekanisk konstruktion och teknisk design. Arbetet kan genomföras enskilt eller i par. Är du intresserad av att göra ditt exjobb på Eurocon är det bra om du berättar vad som är intressant för dig i ditt exjobb och hur du ser på din egen utveckling efter examen. Har du egna idéer på exjobbet är det så klart av intresse för oss.

– Som företag lägger vi mycket tid och energi på exjobben, men det är väl investerade timmar berättar Tomas. Samverkan med studenter och universitet är utvecklande även för mig som handledare men framför allt för oss som företag. Det blir många intressanta möten och vi får ta del av nya perspektiv och värden.

Vill du också göra APL-praktik, LIA-praktik eller ditt exjobb på Eurocon i Sundsvall? Kontakta Tomas Brink eller Mats Karlsson om du har frågor.

Tomas Brink (handledare)
Mobil: 070-662 55 75
Mejl: tomas.brink@eurocon.se

Mats Karlsson (affärsenhetschef)
Mobil: 070-326 04 38
Mejl: mats.karlsson@eurocon.se