Eurocon deltar i projekteringen av världens modernaste reningsverk

Artikel

Projektledaren Frank Roghem från Eurocon. Sicklanläggningen är placerad i berget under Hammarbybacken som syns i bakgrunden.
[20221109]

Eurocon deltar i projekteringen av världens modernaste reningsverk

Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholm Vatten och Avfalls genom tiderna största projekt. Avloppsreningen i Stockholms stad byggs om, Bromma reningsverk läggs ner och en ny 14 kilometer lång avloppstunnel anläggs under Stockholm och leder västerorts avloppsvatten från Bromma till Sicklaanläggningen. Projektet har en budget på 9,2 miljarder kronor och Stockholm vatten och avfall (SVOA) har som mål att få allt klart till 2029.

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk ska byggas ut för att klara den ökade mängden avloppsvatten från en växande stad. Avloppsvattnet leds vidare i en befintlig tunnel till Henriksdals reningsverk som uppgraderas till att bli ett av världens mest moderna. Här installeras membranteknik som är ett nytt, förbättrat steg i reningsprocessen av avloppsvatten.

– Hemligheten ligger i den nya membrantekniken som gör vattnet betydlig renare än vad konventionella metoder ger, säger Stefan Rosengren, projektchef vid Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Vattnet som släpps ut blir renare och klarar med marginal utsläppskraven som gäller. Mängden mikroplaster som släpps ut kommer att minska till nästan noll berättar han.

Efter utbyggnationen kommer Henriksdals reningsverk kunna ta emot och rena vatten från 1,6 miljoner människor.

Eurocon och projektledaren Frank Roghem är en bit på väg in i projektet som ska färdigställas under 2029. Berätta mer om din roll i projektet Frank:

– Jag arbetar på beställarsidan och är inhyrd av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) som delprojektledare för teknikområdet automation sedan 2017. Jag ansvarar för att hålla koll på tidplaner, kostnader och entreprenörer. Fem kollegor från Eurocons Stockholmskontor är också involverade i projektet.

Projektets entreprenadarbeten startade 2017 då även Eurocon engagerades. Nu har projektet kommit en bit på väg, men de kommande åren fram till projektslut 2029 blir utmanande både tekniskt och inte minst tids- och kvalitetsmässigt.

Berätta om projektet
– Hela det här projektet sticker ut, det är det största miljöprojektet inom vatten och avloppsrening som har gjorts i Sverige. Det är heller inget vanligt projekt i den meningen att det finns ovanligt många intressenter som kan påverka eller påverkas under projektet. I den här typen av infrastrukturprojekt är det mycket dokumentation och långa ledtider eftersom det krävs en hel del tillstånd. Det är också speciellt att det är en berganläggning som till största delen är installerad under markytan. Själv har jag aldrig tidigare jobbat i ett så gigantiskt projekt, det är klart att jag känner en viss stolthet, säger Frank Roghem.

Automation är den minsta, men också den viktigaste delen i projektet eftersom den säkerställer funktionen för de maskiner och styrkomponenter som installeras av de olika entreprenörerna. Varje teknikområde som VVS, el och maskin har någon form av utrustning som ska styra, övervaka eller på något sätt hanteras vilket innebär att automation är involverad i alla teknikområden, både i reningsverket i Henriksdal och i Sicklaanläggningen.

– Vi är med och leder entreprenörerna till en så optimal lösning på styrproblemen som möjligt. Lösningarna ska vara energisnåla, det ska till exempel inte slösas med värme, kyla, vatten eller andra resurser. Eurocons samlade kompetens i projektet bidrar till en bättre och mer hållbar slutprodukt även om det inte är vi som praktiskt knackar ihop programmen eller projekterar styrinstallationerna, fortsätter Frank Roghem.

Under resans gång har vi utvecklat processtyrningen som inte bara är en enkel styrning utan ett komplext DCS-system som gott och väl kan jämföras med en massafabrik. DCS-systemet kan liknas vid ett IT-system som kopplar ihop servrar, PLC-system och HMI på alla orter som systemet ska styras från som Henriksdal, Sickla, Sofielund och Bromma.

Vilka utmaningar har ni haft hittills i projektet?
– Den verkliga utmaningen är att anläggningen ska byggas om under pågående drift samtidigt som samordningen mellan entreprenörerna ska fungera. Det gör projektet väldigt komplext, säger Frank Roghem.

En annan stor utmaning är vår egen personalförsörjning. Vi behöver bli fler på Eurocon Stockholm för att kunna åstadkomma ett projektresultat med den höga kvalitet som både vi själva och kunden förväntar sig.

– Det finns även en del tekniska utmaningar i projektet eftersom tekniken har utvecklats sedan beslutet 2015 att välja membrantekniken. I takt med att teknik och komponenter utvecklas eller till och med ersätts, får vi vara innovativa och både anpassa och utveckla olika lösningar och funktioner under resans gång. Här deltar Eurocon aktivt via entreprenören för att hitta hållbara tekniska lösningar som fungerar i alla led.

Har projektet några framgångsfaktorer?
Hela projektet är en miljösatsning för framtiden. Satsningen innebär minskade utsläpp i Östersjön, renare vatten i Mälaren och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner. Projektet bedriver ett mycket aktivt arbetsmiljöarbete och hittills har vi varit förskonade från allvarliga olyckor vilket så klart är positivt.

För Eurocons del är det här ett unikt projekt. Vi får vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom att leverera säkra och hållbara tekniska lösningar vilket vi är mycket stolta över. Det är också ett viktigt projekt för Eurocon eftersom det sysselsätter flera personer under lång tid.

Ni har kommit en bit på väg in i projektet som ska vara klart 2029, ser du ljuset i tunneln?
– Det är full fart i projektet och varje del har sina utmaningar. Vi behöver fokusera både kortsiktigt på problem i vårt dagliga arbete men också planera långsiktigt så att vi i alla enskilda delar arbetar mot det övergripande funktionsmål för styr och automation som SVOA har ställt på projektet. För oss ingenjörer är projektet väldigt stimulerande och roligt eftersom det är så tekniskt utmanande. Det blir många intressanta diskussioner, och många fler lär det bli under resans gång, avslutar Frank Roghem.

Stockholm Vatten och avfalls hemsida kan du läsa mer och se filmer om projektet.

 

Henriksdal, membranfilterhallen. Foto Mikael Ullén.

 

Henriksdal, Tekniktunneln, mottagningsstation-högspänningsställverk för inkommande el. Foto Mikael Ullén.

 

Henriksdal, montage av membranfilter i filterhallen. Foto Mikael Ullén.

 


 

Vill du bli en av oss?
Tycker du också att den här typen av projekt är intressant? Har du relevant teknisk utbildning inom elektroteknik, automation inom industri- och energisektorn eller liknande kan du skicka in din ansökan här eller kontakta Daniel Thorin, affärsenhetschef på Stockholmskontoret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank, vad tror du om att byta ut hela stycket mot nedanstående text?

Hela projektet är en miljösatsning för framtiden. Satsningen innebär minskade utsläpp i Östersjön, renare vatten i Mälaren och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner. Projektet bedriver ett mycket aktivt arbetsmiljöarbete och hittills har vi varit förskonade från allvarliga olyckor vilket så klart är positivt.