En fortsatt stark och växande marknadsposition inom processindustrin

Artikel

Peter Johansson VD och koncernchef på Eurocon 9 april 2008 – 28 februari 2023
[20230331]

En fortsatt stark och växande marknadsposition inom processindustrin

När jag summerar år 2022 konstaterar vi nya rekord för viktiga nyckeltal och ett omsättningsrekord om 338,6 (290,7) MSEK, vilket är en ökning med 16,4 procent. Vi hade ett riktigt bra EBITA-resultat som ökade till 41,3 MSEK (27,7). Med detta uppnår vi vårt rörelsemarginalmål om 10 procent för helåret med råge med en EBITA-marginal om 12,2 procent (9,5).

Omsättningsökningen och resultatförbättringen beror på ökad debiteringsgrad samt inflödet av nya medarbetare och den lyckade starten av dotterbolaget Eurocon Sydväst AB. Bolaget har kommit i gång på ett mycket bra sätt under året med nya projekt, nya kunder och ett gott samarbete med övriga kontor inom koncernen.

Vi har vunnit ett flertal nya uppdrag, både stora och små, som fyller på i orderböckerna. Industrin fortsätter sin framfart med många spännande projekt och investeringar, även om några har haft problem med långa handläggningstider för miljötillstånd samt eventuella godkännanden av nya eller utökade elleveranser. Vi är engagerade hos mycket intressanta uppdragsgivare i projekt som har stor positiv påverkan på sina egna och Sveriges miljömål. Uppdragsgivarna accepterar idag att vårt arbete genomförs på distans vilket innebär att man sparar både pengar och miljö med mindre resande. Vi har väl utarbetade rutiner som får uppdragen att fungera utmärkt med bibehållen kvalitet, engagemang och lönsamhet.

Vårt produktbolag SiteBase är fortsatt på rätt väg trots låg nyförsäljning. Bolaget visar en förbättrad omsättning om 17,1 (12,7) MSEK och ett rörelseresultat om 3,0 (0,4) MSEK samt en rörelsemarginal om 17,6 (0,3) procent för helåret. Vi arbetar med att bredda marknaden genom återförsäljare och nya kunder. Vår bedömning är att bolaget har en mycket bättre marknadsposition idag med en mjukvara och organisation som kan hantera både stora och små uppdrag och projekt.

Koncernens verksamhet har inte berörts direkt av konjunkturläget eller det fruktansvärda kriget i Ukraina och vi har i skrivande stund heller inte fått några indikationer från våra kunder om påverkan i något av våra pågående eller planerade uppdrag. Vi följer naturligtvis händelseförloppet noggrant, inte minst med tanke på de stora prisökningar och ökande leveranstider på utrustning och material som uppkommit.

Sammanfattningsvis så är jag riktigt nöjd med året som har varit på topp. Vi jobbar kontinuerligt med rekrytering av nya medarbetare, erfarna såväl som nyexaminerade inom samtliga discipliner och till samtliga orter. Vi söker även nya förvärvsmöjligheter från norr till söder i hela vårt avlånga land.

Jag vill avsluta med att tacka våra uppdragsgivare och våra kompetenta medarbetare för det nära och goda samarbete som genomsyrar våra uppdrag. Det känns väldigt roligt att få avsluta min operativa yrkeskarriär i ett fantastiskt bolag med fantastiska medarbetare och ovanpå det ett riktigt bra resultat. Stort tack till er alla!

Örnsköldsvik i mars 2023

Peter Johansson
VD och koncernchef
9 april 2008 – 28 februari 2023

 

> Läs mer om hur det är att jobba på Eurocon och se våra lediga tjänster.
> Här kan du läsa Eurocons årsredovisning för 2022.