Protokoll från årsstämman 2017

Här kan du läsa protokollet från årsstämman som ägde rum den 4 maj 2017:

Protokoll årsstämma 2017