Sponsring

Engagemanget inom idrottsvärlden såväl som inom företagsvärlden är stort. Dessa båda världar kan ofta dra nytta av varandra och tillsammans åstadkomma lyckade samarbeten i sponsringsprojekt. Därför är sponsring att likna vid en affärsöverenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och prestationer. För Eurocon-koncernen är gåvor och välgörenhet inte förenligt med sponsringsverksamhet.

Eurocon-koncernens sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Vi sponsrar ej verksamheter med politiska eller religiösa undertoner.

Eurocon-koncernens sponsring ska kunna användas i marknadsföring samt vara varumärkesbyggande för företaget. Vi förordar lite till många hellre än mycket till få.

Eurocon-koncernens sponsring ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring och framåtsträvan och innehålla en väl avvägd motprestation.

Affärsmässighet

  • Företaget ägnar sig inte åt välgörenhet. Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för Eurocon-koncernen intressant motprestation (se nedan).

Lokal förankring

  • Sponsringen skall huvudsakligen vara riktad till förmån för det geografiska område och boende där vi verkar.

Motprestationer

  • Eurocon-koncernen erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:
    • Eurocon-koncernen når ut med en tydlig och positiv profilering.
    • Eurocon-koncernen erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/eller personalen till godo.
    • Sponsringsprojektet ger en positiv mediapublicitet där Eurocon-koncernens engagemang, profil och budskap framträder tydligt gärna exklusivt.

Avtal

  • Sponsringsavtal ska alltid skrivas.

Söker du sponsor?

Här kan du ladda ner vår sponsoransökan. Skicka den ifyllda ansökan som PDF till sponsring@eurocon.se eller via post till:

Eurocon Engineering AB
Box 279
891 268 Örnsköldsvik