Tomas Wiklund

Tomas Wiklund

  • Civilingenjör elektroniksystem
  • Anställd sedan 2013
  • Ort: Sundsvall

Vad är det bästa med att arbeta på Eurocon?
Jag tycker att det bästa, eller det som särskiljer Eurocon från andra är företagets kultur. Den är avspänd och tillåtande och redan som ny kan man få stort ansvar och frihet i arbetet.

Vad är det roligaste du vet i ditt yrke?
Hm.. Jag skulle nog säga att det är det faktum att man är med och driver utvecklingen framåt. Hur det kommer att se ut om 50 år kan ingen säga idag, men vi anar konturerna av ett nytt energisamhälle, baserat på miljövänliga och energieffektiva lösningar. Vi lär få se mera av vind- och vågkraft och en effektivisering av vattenkraften. Kärnkraften måste antingen moderniseras eller stängas, och hela kraftnätet moderniseras. Hur häftigt är det inte att få vara med i den utvecklingen?

Berätta om något spännande projekt som du har arbetat med..
Jag har varit med på ett vindkraftsprojket vid Mörttjärnberget i Bräcke kommun. Det började som en del av mitt projektarbete och gick sedan över till att bli ett av de projekt som jag är delaktig i. I området har det byggts upp 37 stycken vindkraftverk som förväntas producera cirka 280 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för 56 000 villor. Under projektet har jag bland annat, tillsammans med en kollega, gjort olika beräkningar, dimensionerat kablar och ställt in reläskydd.

Tomas är Sundsvallsbo
Våra orter

Tomas är Sundsvallsbo

Läs mer om hur livet är som Sundsvallsbo här.

Läs mer här
Tomas började som student
Karriär

Tomas började som student

Vill du veta mer om vårt engagemang kring studenter?

Läs mer här!