Ägarstruktur 2017-03-31

  • Antal aktier
  • Kapitalandel, %
  • Röstandel, %
  • Ronald Andersson
  • 4 463 317
  • 10,7
  • 10,7
  • Försäkringsbolaget Avanza Pension
  • 3 981 791
  • 9,5
  • 9,5
  • Ulf Rask
  • 2 007 163
  • 4,8
  • 4,8
  • Christer Svanholm
  • 1 835 459
  • 4,4
  • 4,4
  • Fredrik Forsgren
  • 1 773 523
  • 4,2
  • 4,2
  • Nordea Placeringsfond småbolagsfond, Norden
  • 1 400 000
  • 3,4
  • 3,4
  • Johan Westman
  • 1 310 002
  • 3,1
  • 3,1
  • Tord Kostet
  • 1 150 000
  • 2,8
  • 2,8
  • Mikael Lindqvist
  • 1 145 237
  • 2,7
  • 2,7
  • Ålandsbanken AB, W8IMY
  • 1  133 810
  • 2,7
  • 2,7
  • Övriga aktieägare
  • 21 626 977
  • 51,3
  • 51,3
  • Totalt antal aktier
  • 41 827 278
  • 100
  • 100

Vill du veta mer?

Peter Johansson