Ägarstruktur 2017-09-30

  • Antal aktier
  • Kapitalandel, %
  • Röstandel, %
  • Ronald Andersson
  • 4 463 317
  • 10,7
  • 10,7
  • Försäkringsbolaget Avanza Pension
  • 4 302 133
  • 10,3
  • 10,3
  • Nordea Placeringsfond småbolagsfond, Norden
  • 2 032 865
  • 4,9
  • 4,9
  • Ulf Rask
  • 2 007 163
  • 4,8
  • 4,8
  • Christer Svanholm
  • 1 835 459
  • 4,4
  • 4,4
  • Fredrik Forsgren
  • 1 773 523
  • 4,2
  • 4,2
  • Johan Westman
  • 1 617 068
  • 3,9
  • 3,9
  • Mikael Lindqvist
  • 1 145 237
  • 2,7
  • 2,7
  • Ålandsbanken AB
  • 1 133 810
  • 2,7
  • 2,7
  • Peter Johansson
  • 1 092 542
  • 2,6
  • 2,6
  • Övriga aktieägare
  • 20 424 162
  • 48,8
  • 48,8
  • Totalt antal aktier
  • 41 827 278
  • 100
  • 100

Vill du veta mer?

Peter Johansson