Investor relations

I denna avdelning återfinns information kring Eurocons aktie, finansiella rapporter och företagspresentationer samt information kring bolagsstyrning.

Kommande rapportdatum
Årsredovisning 2017, 28 mars 2018
Delårsrapport januari-mars, 3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni, 28 augusti 2018
Delårsrapport januari-september, 30 oktober 2018

För beställning av rapporter, kontakta Ylva Larsson.

Vill du veta mer?

Peter Johansson
Aktiekursen
Aktie

Aktiekursen

Se Eurocons aktiekurs här

Aktiekurs
Finansiella rapporter
Aktie

Finansiella rapporter

Eurocons kvartalsrapporter och årsredovisningar hittar du här.

Finansiella rapporter