Investor relations

I denna avdelning återfinns information kring Eurocons aktie, finansiella rapporter och företagspresentationer samt information kring bolagsstyrning.

Kommande rapportdatum
Delårsrapport januari-juni, tidigarelagd till 24 augusti 2017 (tidigare datum var 29 augusti 2017)
Delårsrapport januari-september, 31 oktober 2017

För beställning av rapporter, kontakta Ylva Larsson.

Vill du veta mer?

Peter Johansson
Aktiekursen
Aktie

Aktiekursen

Se Eurocons aktiekurs här

Aktiekurs
Finansiella rapporter
Aktie

Finansiella rapporter

Eurocons kvartalsrapporter och årsredovisningar hittar du här.

Finansiella rapporter