Eurocon har fått uppdraget att implementera överordnad styrning till Södra Cells massafabrik i Värö

I leveransen ingår styrning av syrgasblekeri, brunmassatvätt samt blekeri med avseende på jämnare produktkvalitet med minskad kemikalieförbrukning och optimering av tvätt samt hantering av produktväxlingar mellan TCF och ECF.

Styrningar och modeller kommer att appliceras i Södra Cell Värös befintliga DCS miljö.

Arbetet kommer att sysselsätta en till två ingenjörer under sex månader och har ett totalt ordervärde om cirka 1,5 MSEK.

För mer information:

Peter Johansson
VD
076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se