Skog

Vi har bränt den i masugnar för järnproduktion. Vi har sågat den till timmer för att bygga hus. Vi har kokat den till massa och gjort papper av den. Inför varje ny epok har vi oroats för att den alldeles ska ta slut – skogen. Men nu står den här igen och aspirerar på huvudrollen i det nya biosamhället. I visionen om det nya biosamhället är bioraffinaderierna de goda, gröna jättarna. Man trycker in ved och andra växtdelar på ena sidan och ut, på den andra sidan, kommer mat, mediciner, drivmedel och textilier.

Skogsindustrin som är en viktig bransch för Eurocon tillkännagav relativt nyligt nya investeringar för mer än 10 MDSEK. En ökad optimism är påtaglig som Eurocon kunnat notera både i kontakten med kunder samt i vår roll som rådgivare i utredningar om nya investeringar. Exempel på kunder; Södra Cell, SCA & Metsä Board.

Vill du veta mer?

Fredrik Lundqvist
Robert Bylin
Johan Westman