Läkemedel och livsmedel

Svensk verkstadsindustri står under attack från låglöneländer som Indien och Polen. Motvapnet heter kvalitet  och det har visat sig vara en väl så stark konkurrensfaktor. Automation West levererar hela konceptlösningar för kunder som ska ta fram en ny produkt, bygga ett nytt processteg eller bygga om en befintlig maskin. Man är med på hela resan, från diskussion och brainstorm till färdig produkt. På kundlistan finns välkända konsumentvarumärken som Apoteket, Pågen, Carlsberg och Santa Maria. Till Carlsberg har Automation West bland annat levererat robot- och bansystem för sortering och lastning av flaskor och bukar på pall. En annan kund, som återkommande anlitat Automation West är Mölnlycke Health Care. Här har man byggt ett flertal maskinlinjer för produktion av sårvårdsprodukter, operationslakan, kompresser och liknande.

Vill du veta mer?

Jonas Norlin
Peter Nilsson