SiteBase®

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning hämtas till mobilen och surfplattan så att man oberoende av plats kan överblicka processen och arbeta med exempelvis utcheckning och idrifttagning. I SiteBase kan man också generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

 

Sitebase 7.0 – En del av den Industriella revolutionen

Internet of Things är på väg att förändra hur industrin jobbar. Eurocons SiteBase bygger på den senaste tekniken och är ett hjälpmedel på vägen. Programsviten knyter ihop informationshanteringen i ett projekt eller i en
anläggning och skapar effektivitet och säkerhet i arbetsflödet. Alla projekt som handlar om konstruktion, utveckling och integration behöver ett nav. I SiteBase skriver man in data en gång och sedan kan man nyttja detta hela vägen fram. Självklart har den molnbaserade tjänster och vi förbereder oss för kommande Industri 4.0. Vanligtvis har SiteBase installerats som mjukvara till datorer, men det blir allt vanligare att all information hämtas från mobil eller surfplatta. Du har hela projektet i din hand och kan hantera allt från tidsplanering och restpunktslistor till utcheckning och idrifttagning från vilken plats som helst. Med vår hantering av ID-taggar som RFID, NFC och QR har vi en möjlighet att följa komponenter i projekt från inköp till färdig drifttagen anläggning över hela världen. Dessutom är SiteBase fullt kompatibel med Microsofts alla verktyg.

Genom att kombinera SiteBase med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet, programvara, tjänster, utbildning och support på ett och samma ställe. Det vi siktar på nu är att nå
ut utanför traditionell processindustri. Alla som driver projekt med någon form av konstruktion behöver den hjälp och det smarta stöd som SiteBase är.

 

Mer information om SiteBase® hittar du här.

Vill du veta mer?

Mikael Lindqvist