MoRe Research

MoRe Research AB, där Eurocon äger 30%, var tidigare en del av MoDo-koncernen med anor som sträcker sig drygt hundra år tillbaka i tiden. Idag är MoRe ett neutralt och oberoende forsknings- och utvecklingsföretag med fokusområden på analysservice, bioraffinaderi, ”processakuten” och utbildning. MoRe ägnar sig åt tillämpad forskning inom två fokusområden; analysteknik och processteknik. Forskningsmiljön innehåller bland annat ett pilotkokeri där man kan testa hur massans egenskaper förändras när olika sorters flis blandas i. Här finns också en klimatkammare där man kan studera hur pappersark och hela pallar reagerar på fukt. I experimentmaskinen (XPM) kan man tillverka olika sorters papper med mycket slät yta. Nyligen tillkännagjordes också att bolaget, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomför en satsning på nanokristallincellulosa. Genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik blir det den första anläggningen i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

Mer information om MoRe Research finns här.

 

 

 

Vill du veta mer?

Stefan Svensson

Stefan Svensson

VD MoRe Research, Örnsköldsvik 070-2348300