MOPSsys

Eurocon MOPSsys är ett av Eurocons intressebolag. MOPSsys utvecklar och levererar informations- och kvalitetssystem för massa- och pappersindustrin som ger användarna information i realtid och optimeringsfunktioner som behövs för att sänka kostnaderna, förbättra kvaliteten och övervaka miljösituationen. För att åstadkomma detta har Eurocon MOPSsys utvecklat ett 40-tal MOPS-applikationer specifikt för massa- och pappersindustrins beslutsprocesser. MOPS finns idag installerat på ett hundratal massa- och pappersfabriker i 18 länder i såväl Europa, Nordamerika, Australien, och Asien där det ingår som en strategisk del av fabrikernas produktions- och kvalitetsstyrning.

Mer information om MOPSsys finns här.

 

Vill du veta mer?

Hans Hallin

Hans Hallin

VD, Eurocon MOPSsys AB 0660-26 62 31