Automation West

När Eurocon hösten 2013 förvärvade Automation West restes inte bara en utan två nya milstolpar i företagets historia. För det första fick Eurocon en spets in i en ny bransch (verkstad). För det andra utsträckte Eurocon sin sydgräns ytterligare cirka 20 mil, ner till Göteborg. Automation West är ett ingenjörsföretag inom industriell automation. Verksamheten omfattar leverans av el, automation och funktionslösningar till en mängd olika maskin- eller processanläggningar. Skräddarsydda lösningar och specialmaskiner där funktioner tas fram i nära samråd med kunden är vanligt förekommande. Automationslösningarna baseras på PLC-system med kompletterande elkonstruktion, elinstallation, HMI, robotsystem med mera – allt utvecklat i ett flertal språk för att passa olika typer av styrsystem.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har Automation West AB fusionerats med Eurocon Engineering AB.

Vill du veta mer?

Jonas Norlin