Det här gör vi

Eurocon erbjuder ingenjörstjänster, inom skog, energi, gruva, kemi, verkstad/livs- och läkemedel. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens  och starka nätverk. Det är också branscher med tydliga synergier, dem emellan. Automationslösningar behövs till exempel överallt och drygt hälften av Eurocons 240 anställda är automationsingenjörer. Vi är kunniga inom disciplinerna projektledning, process, mek och anläggning, elkraft, el och instrument, system och IT, HVAC, fjärrvärme och installationsteknik.

Eurocon har under en lång följd av år utvecklat verktyget SiteBase som är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller projekt. Genom att kombinera SiteBase med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet.

Läs mer om våra branscher